Keliauk į UK

MIKROAUTOBUSŲ

Keleivių pervežimas

KELEIVIUS PRISTATOME Į SUTARTĄ VIETĄ

Į ANGLIJĄ (BELGIJĄ, OLANDIJĄ)Į Angiją (Belgiją, Olandiją)

ANTRADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS

Gyvunai

Gyvūnų gabenimas

2001 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) ratifikavimo (Žin., 2001, Nr. 50-1741). Ši konvencija Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m. kovo 9 d.

 make-holiday-travel-arrangements-pets

2001 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) ratifikavimo (Žin., 2001, Nr. 50-1741). Ši konvencija Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m. kovo 9 d.

Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos. Taisyklės parengtos vadovaujantis Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) reikalavimais (Žin., 2001, Nr. 50-1739), 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą bei 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr.1808/2001, nustatančio išsamias laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles nuostatomis.

Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, vadovaujamasi anksčiau nurodytais reglamentais nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus. Kiekvienai gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų siuntai turi būti pateikiamas atskiras leidimas, kurį išduoda Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūra. Įvežti gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų į Lietuvą iš trečiųjų šalių bei išvežti juos į trečiąsias šalis, įforminti muitinės procedūrą leidžiama tik pateikus reikalingus leidimus.

Kadangi muitinės pareigūnai negali įforminti vežamiems egzemplioriams muitinės procedūros tol, kol nepateikti reikalingi dokumentai (leidimai), rekomenduojama dėl importo, eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų kreiptis pakankamai anksti, kad jie būtų išduoti dar prieš įvežant egzempliorius į Europos Sąjungą ir prieš išvežant ar reeksportuojant juos iš Bendrijos. Informacijos, susijusios su minėtų leidimų ir sertifikatų išdavimu, reikia kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūra.

Importo ir eksporto leidimų ar reeksporto sertifikatų nereikalaujama pateikti, kai importuojama ir eksportuojama ar reeksportuojama:

- eršketiniai ikrai (Acipenseriformes spp.) – ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui;

- Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) – ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui;

Kai gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami ar išvežami pažeidžiant CITES konvencijos bei reglamentų reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, ar konfiskuojami.

Komisijos reglamente (EB) Nr. 997/2010 išvardintos gyvūnų ir augalų rūšys, kurias draudžiama įvežti į Europos Sąjungą.

Keliavimo su naminiais gyvūnais taisykles ir rekomendacijas nustato bei reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Asmenims, keliaujantiems su naminiais gyvūnėliais, pravartu susipažinti su 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniais tikslais vežamiems naminiams gyvūnėliams, iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 92/65/EEB, išdėstytais reikalavimais.

Pagrindiniai keliaujantiems gyvūnams reikalingi dokumentai yra augintinio pasas ir veterinarinio įvežimo dokumentas gyvūnams.

 Daugiau informacijos: https://www.gyvunuvezimas.lt

Dabar svetainėje

Svetainėje lankosi 273 svečiai ir nėra prisijungusių narių

powered

Keliauk-UK ©2024 All rights reserved

Search